Afdrukken

Disclaimer

 


Over de informatie op deze website:

Ondanks dat alle informatie op onze websites en in onze e-mails met zorg en aandacht zijn samengesteld, is het niet uit te sluiten dat informatie niet juist is, onvolledig en/of niet up-to-date. De uitgever van deze site kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden en/of onnauwkeurigheden van de geleverde informatie, alsmede voor de kwaliteit en bruikbaarheid en/of aanwending van de door hem geleverde produkten en diensten. Gebruikers van onze informatiebronnen kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. Het gebruiken of toepassen van de informatie is volledig op eigen risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.


Over uw gezondheid:

U wordt aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan uw (huis)arts of andere professionele zorgverleners teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen. In gevallen van ziekten, medische klachten, behandelingen of onderzoek, is de verstrekte informatie uitsluitend bedoeld ter ondersteuning en is u verstrekt door niet medisch bevoegde medewerkers. Daarnaast raden wij u aan om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van de door ons verstrekte informatie op onze websites of in onze correspondentie met u (via email of telefonisch). De supplementeninformatie moet worden gezien als algemene richtlijn die geldt bij niet-ernstige, veelvoorkomende en alledaagse klachten. Omdat ook bij minder ernstige klachten complicaties of bijwerkingen kunnen vóórkomen, is het van belang dat bezoekers bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten professionele medische hulp inroepen.


Lees voor gebruik van op deze site gekochte producten de informatie van de fabrikant van de producten (op / in de verpakking) aandachtig door.

De meeste producten zijn voedingssupplementen.

Aanbevolen doseringen niet overschrijden.

Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding.

Voedingssupplementen buiten bereik van jonge kinderen houden.

Voedingssupplementen droog, afgesloten en bij kamertemperatuur bewaren, tenzij anders geadviseerd op het etiket.

Raadpleeg een deskundige alvorens supplementen te gebruiken in geval van zwangerschap, lactatie, medicijngebruik en ziekte.


Verantwoordelijkheid gebruik website:

Met het gebruik van deze website verklaart gebruiker dat dit voor eigen risico geschiedt, en alle verantwoordelijkheid verband houdende met het gebruik van deze website bij de gebruiker ligt.